Jaki Odpad Przyjmujemy ?

 
 

Odbieramy odpady styropianowe oczyszczone z resztek zapraw budowlanych, papy, siatki i innych zanieczyszczeń bezpłatnie.

1. Rodzaje odpadów odbieranych przez naszą firmę:

a) 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,
b) 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
c) 17 02 03 - odpady z budowy - tworzywa sztuczne.

2. Odpady styropianu EPS należy opakować w dostarczane przez naszą firmę worki PE lub własne przeźroczyste, w taki sposób, aby możliwe było określenie czystości odpadu.

3. Wyselekcjonowane odpady można dostarczać transportem własnym nieopakowane - luzem.

4. Dostawcom odpadu wystawiamy karty przekazania odpadu (KPO).